Veelgestelde vragen


Waarom doneren aan Wageningen University & Research?

De universiteit speelt een belangrijke rol in de samenleving door haar wetenschappelijk onderzoek en het opleiden van jonge mensen. De overheid is een belangrijke financier, maar zeker niet de enige. Bijdragen van particulieren en bedrijven maken extra activiteiten mogelijk. Vaak gaat het dan om een onderwerp waar de gever persoonlijke interesse in heeft of dat de gever van belang vindt voor de maatschappij.

Wat is de rol van University Fund Wageningen?

University Fund Wageningen is het goede doel verbonden aan de universiteit en heeft als doel het onderwijs, onderzoek en erfgoed van Wageningen University te ondersteunen. Het werft daarvoor donaties en geeft deze door aan het betreffende project.

Wat zijn de fiscale voordelen van mijn gift?

Het Universiteitsfonds Wageningen is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarvoor gelden de volgende fiscale voordelen:

  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Bij doelen die gesteund worden door het Universiteitsfonds gaat  dus 100% van de donaties naar dit doel.
  • een ANBI hoeft geen schenkingsrecht of successierecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Als u een gift boven de €1000 euro wilt doen aan een project of als u een meerjarige schenking zou willen doen neemt u dan even contact met ons op via ufw@wur.nl of 0317-483800, Arianne van Ballegooij.

Voor meer informatie over fiscale onderwerpen verwijzen we naar de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.

Kan een bedrijf ook doneren?

Ja, dat kan. Als speciale tegenprestatie kunnen bedrijven die doneren hun logo bij het project laten plaatsen.

Wat gebeurt er als het bedrag niet gehaald wordt?

Dan gaan we op zoek naar aanvullende financiering. De donateurs die via de crowdfunding website hebben bijgedragen zullen hier over op de hoogte gehouden worden.

De universiteit heeft toch geld genoeg?

De gelden die de universiteit ontvangt van de overheid zijn bestemd voor specifieke taken op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Voor projecten die niet binnen deze specifieke taken vallen, moet de universiteit of de onderzoeker op zoek naar andere vormen van financiering.

Ben je onderzoeker of student aan Wageningen University en wil je hier je project plaatsen?

Neem contact op met het universiteitsfonds om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via ufw@wur.nl.

Staat je vraag er niet bij?

Mail naar ufw@wur.nl en je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.