Urgent! Draag nu bij aan schoon drinkwater voor mensen in Oekraïne!

93% Bereikt

Afgesloten
€ 197.008 Opgehaald
€ 210.000 Ons doel

Helpt u mee om 10.000 waterfilters in Oekraïne te verspreiden? Voorzie mensen in de oorlogsgebieden in Oekraïne van veilig drinkwater!

Wat is het probleem?

 

In Oekraïne zijn zo'n 10 miljoen mensen ontheemd, waaronder ongeveer 3 miljoen kinderen. Ziekenhuizen, waterfaciliteiten, scholen en kinderdagverblijven zijn vernietigd. Toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen is verstoord.

Volgens Unicef hebben 13,6 miljoen mensen een tekort aan schoon drinkwater.

Heel Oekraïne kampt met dit probleem, maar de situatie is vooral nijpend in steden en in de oostelijke gebieden van het land. In Oost-Oekraïene zijn de meeste mensen afhankelijk van waterleidingsystemen voor hun drinkwater, die veelal door de oorlog vernietigd zijn. Tegelijkertijd is het beschikbare oppervlaktewater verontreinigd door lichamen die in het water liggen, waardoor hier niet meer veilig van gedronken kan worden.

Doordat er geen toegang is tot adequate waterfilteringssystemen is er een groot risico dat er cholera uitbreekt of mensen massaal diarree krijgen.  

NGO's erkennen het probleem, maar kunnen de getroffen gebieden door het geweld in de regio vaak niet bereiken. Daarbij komt dat ze zich meestal vooral richten op het herstellen en vernieuwen van waterleidingsystemen of het plaatsen van relatief grote watersystemen op publieke plekken, zoals ziekenhuizen. Hierdoor blijft toegang tot schoon drinkwater voor huishoudens uit.

Deze WUR-alumni hebben een oplossing!

 

Vier alumni van WUR hebben hun krachten gebundeld om dit probleem te helpen oplossen; Lieselotte Heederik en Guido van Hofwegen hebben de Nazava Water Filters ontwikkeld. Emmeke Vierhout en Kees Huizinga hebben vanuit hun De Leeuw Kyiv Foundation een netwerk om mensen in Oekraïne van hulpgoederen, waaronder deze waterfilters, te voorzien.

Zij willen 50.000 kinderen voorzien van schoon drinkwater door kleine, simpele, duurzame, verplaatsbare waterfilters te leveren die mensen overal kunnen gebruiken. Deze waterfilters zijn goedkoop, maar van hoge kwaliteit.

Help nu mee om de eerste 10.000 waterfilters bij mensen in nood te krijgen!

Dankjewel!

Emmeke Vierhout & Kees Huizinga

Lieselotte Heederik & Guido van Hofwegen