Red de arapaima en roodstaartmeerval

95% Bereikt

Afgesloten
€ 4.778 Opgehaald
€ 5.000 Ons doel

Red de arapaima en roodstaartmeerval - Twee iconische vissoorten op de rand van de afgrond

Steun het project en ga virtueel met ons mee op onze stage! Zie de beloningen bij de donaties voor meer informatie over hoe wij u op de hoogte kunnen houden. Daarnaast krijgt iedere donateur een uitnodiging voor ons Instragamaccount.

Wij, Florian Kappen en Maximiliaan Claus, zijn Master studenten in Biologie aan Wageningen University. Binnen onze studierichting hebben wij ons gespecialiseerd in aquatische ecologie en visserijkundig onderzoek. Onze studierichting is onze passie en ons levensdoel is het beschermen van bijzondere vissoorten. Vanuit onze passie zullen wij in het kader van een afstudeerstage een onderzoeksproject van een half jaar uitvoeren voor een NGO (Instituto Araguaia) in Brazilië. Het onderzoek is gericht op de grootste geschubde zoetwatervis ter wereld, de arapaima en één van de grootste meervalsoorten, de roodstaartmeerval. Beide soorten zijn van groot belang voor het ecosysteem, de economie en cultuur in Zuid-Amerika. Door menselijke invloeden zijn de populaties sterk afgenomen, waardoor de soorten enkel in beschermde gebieden nog in hogere aantallen te vinden zijn.

Ons onderzoeksgebied is Cantão State Park, een van de gebieden in Brazilië waarin de arapaima en roodstaartmeerval worden beschermd. Desondanks staan populaties van beide soorten hier sterk onder druk vanwege stroperij. Vooral de arapaima wordt bedreigd, doordat hele broedpopulaties worden uitgeroeid. Het doel van ons onderzoek is het aantonen van de effecten van stroperij op de arapaima en de roodstaartmeerval. Ons onderzoek zal ook cruciale, nieuwe informatie opleveren over deze 2 soorten, aangezien er wereldwijd nog nauwelijks onderzoek naar is gedaan. In Cantão State Park heeft zelfs nog helemaal geen onderzoek naar de soorten plaatsgevonden, waardoor de problematiek nooit goed is aangetoond en er geen extra maatregelen konden worden genomen ter bescherming. Deze bescherming is essentieel voor het behoud van deze soorten en hun habitat.

Met de resultaten van ons onderzoek kan de NGO nieuwe managementstrategieën opstellen, zodat de populaties van de arapaima en roodstaartmeerval in Cantão State Park zich kunnen herstellen. Dit leidt tot betere bescherming en herstel van het gehele ecosysteem. De resultaten worden ook gebruikt voor educatie van de lokale bevolking over de grotere voordelen van conservatie tegenover de negatieve impact en opbrengst van stroperij. Door het herstel van het ecosysteem en educatie, zal de lokale bevolking zich kunnen richten op alternatieve bronnen van inkomsten die ook op de lange termijn productief zullen blijven, zoals ecotoerisme, sportvisserij en natuuronderzoek. Tot slot hopen we één of meerdere wetenschappelijke artikelen te schrijven en gaan we een video maken, zodat we de resultaten van ons onderzoek internationaal kunnen verspreiden.

Voor dit onderzoek zullen wij een lokale ranger moeten inhuren die ons zal begeleiden tijdens het project. De ranger zal ons voorzien van kennis over het gebied en de bevolking. Daarnaast is het voor ons verplicht dat hij ons bijstaat tijdens veldwerk, om onze veiligheid te waarborgen. Het inhuren van deze ranger is van cruciaal belang om het project te laten slagen, echter zijn deze kosten nog niet gedekt! Hier hebben wij uw hulp bij nodig! De kosten voor onze reis en verblijf hebben wij met ons eigen spaargeld gefinancierd, maar helaas zijn wij niet in staat om de kosten voor de ranger op te brengen. Met uw donatie aan dit project draagt u een steentje bij aan het dekken van deze kosten, wat daarmee zal bijdragen aan de bescherming van unieke natuur!

 

Slecht nieuws!

15/07/2019 | 22:17 uur

Beste donateurs, Zoals jullie ongetwijfeld zullen weten, had ons onderzoek vorige maand van start moeten gaan. Helaas heeft de meest ondenkbare situatie zich voorgedaan, namelijk het in duigen vallen van ons plan. Dit komt allemaal door het huidige beleid van de nieuwe president van Brazilië; zoals ook te lezen is in dit nieuwsbericht van de NOS.   Het probleem: Waar Instituto Araguaia al jarenlang een goede relatie heeft met het beheer van Cantão State Park en jaarlijks zonder problemen de juiste vergunningen kreeg, is de situatie dit jaar sterk veranderd. Zo is de persoon die over de natuurparken in Brazilië gaat, vervangen door een zogenaamd “Police Colonel”. Hiermee is het beleid veranderd, de nieuwe gezaghebbers maken het daarmee alle NGO’s moeilijk en dwarsbomen al het ecologisch onderzoek. Zo kunnen ze ontwikkelingen doordrukken die in het verleden zijn afgewezen en vernietigend zijn voor de natuur, maar welke wel economisch belang hebben. Eén van de huidige plannen is het bouwen van dammen in Araguaia River. Een maatregel die een desastreus effect zal hebben, met mogelijk het lokale uitsterven van bijzondere natuur in Cantão State Park tot gevolg. Erg trieste ontwikkelingen, waar wij, en zeker Instituto Araguaia (die zich al sinds 1996 inzetten voor deze bijzondere natuur!), hard om treuren. Medewerkers van Cantão State Park die protesteren tegen dit nieuwe beleid, verliezen hun baan. Daarnaast wordt het instituut zelfs onterecht beschuldigd van illegale praktijken, als toerisme (wat niet toegestaan is) in het natuurpark.   Geen alternatieven: Natuurlijk zijn wij op zoek gegaan naar alternatieve benaderingen, zoals rondom het park onderzoek doen. Echter is dit door een recente wetswijziging ook onmogelijk gemaakt. Hierdoor is het van belang om samen te werken met professoren die over de juiste vergunning beschikken, echter zijn vele van deze professoren bang om hun baan kwijt te raken bij een samenwerking. Op deze manier zijn wij dus niet in staat om onderzoek te doen en om deze reden is er besloten om in ieder geval dit jaar, het onderzoek niet door te laten gaan. Een droom voor ons die in duigen valt, maar daarnaast een belangrijk onderzoek dat in gevaar komt.   Volgend jaar: Instituto Araguaia heeft aangegeven dit onderzoek dermate belangrijk te vinden, dat ze er alles aan gaan doen het volgend jaar alsnog door te laten gaan. Ze willen ons daarom volgend jaar alsnog graag uitnodigen het onderzoek te verrichten. Natuurlijk heeft dit echter een grote impact op ons persoonlijk leven. Zo willen wij het liefste zo snel mogelijk onze Master afronden, iets waarvoor wij niet nog een jaar willen wachten. Om die reden zijn wij op zoek naar een ander stageproject. Of wij volgend jaar alsnog het onderzoek voor Instituto Araguaia kunnen uitvoeren, is dus nog even de vraag. We gaan de mogelijkheden bekijken, iets waar tijd overheen zal gaan en wat niet op korte termijn duidelijk zal worden.   Uw donatie: Natuurlijk zitten wij nu met het geld dat alle donateurs hebben geschonken aan dit project. Wij zijn u uiteraard zeer dankbaar voor uw steun en dit geeft aan dat mensen aan de andere kant van de wereld zich zelfs nog in willen zetten voor het behoud van deze unieke dieren en hun omgeving. Het bedrag van de crowdfunding specifiek voor dit project bedoeld was en is waarschijnlijk niet nodig bij een alternatieve stage. Wel bestaat er de mogelijkheid dat het project volgend jaar door gaat.   Wij willen u daarom twee mogelijkheden bieden namelijk: 1) Wij bewaren uw donatie op het crowdfunding platform en gebruiken dit volgend jaar mits het project doorgaat. Zo niet wordt het geld uiterlijk in december 2020 terug gestort op uw rekening. 2) Het geld wordt binnen 8 weken terug gestort op uw rekening. Mocht het project volgend jaar alsnog doorgaan, ontvangt u volgend jaar een e-mail met de vraag of u wederom zou willen doneren.   Wij hopen op uw begrip en vinden de situatie uiterst spijtig. Mocht u vragen hebben neemt u gerust contact met ons op.   Vriendelijke groet, Maximiliaan Claus en Florian Kappen  

Artikel Roofmeister.nl/ Berichtje KWO/ WUR facebook post!

07/05/2019 | 22:04 uur

We komen steeds dichterbij de eindstreep van de crowdfunding, maar zijn er qua bedrag nog zeker niet! Vandaar dat wij hard ons best doen nieuwe sponsoren te vinden. Gelukkig aan aandacht binnen de sportvisserij wereld geen gebrek!  Zo stonden wij in april al op Karperwereld Online (KWO): https://karperwereld.nl/kwo-boulevard-een-bijzonder-amazone-project-en-de-allermooiste-karper-van-frankrijk/ Daarnaast is er op Roofmeister.nl een artikelt verschenen over ons vorige avontuur, m.b.t de alligator gar! Hierin wordt ook opgeroepen om te doneren aan onze crowdfunding: https://www.roofmeister.nl/de-alligator-gar-de-levende-dinosaurier/ Als laatste heeft de Wageningen University facebook-pagina onze crowdfunding ook gedeeld. Waarvoor wij erg dankbaar zijn. Een hoop mensen bereikt dus! Wij willen iedereen die heeft gedoneerd nogmaals hartelijk bedanken! Hopelijk kunnen wij in de aankomende maand nog dichter bij ons doelbedrag komen. Spread the word! Zodat we dichterbij ons doelbedrag komen en daarmee dichter bij de juiste bescherming van deze prachtige soorten!

De arapaima (Arapaima gigas)

De arapaima is de grootste geschubde zoetwatervis ter wereld. De soort kan meer dan 3 meter lang worden en een gewicht van meer dan 200kg bereiken! Pas bij een lengte van ongeveer 1,5 meter en een leeftijd van 4 jaar(!) is de arapaima in staat zich voort te planten. De voortplanting vindt plaats aan het begin van het regenseizoen, waarvoor de koppels al worden gevormd in het voorgaande droogseizoen. Gedurende dit droogseizoen migreert de arapaima vanuit de overstroomde jungle naar de overgebleven meren en kanalen, waardoor er meerdere arapaima' s in één meer voor kunnen komen. Tijdens deze periode ontwikkelt het mannetje een fel rode kleur die tot 75% van het lichaam bedekt. Aan deze rode kleur dankt de soort dan ook zijn naam "Rode vis".

Om tijdens het droogseizoen te kunnen overleven in de vaak zuurstofarme wateren, heeft de arapaima een speciale eigenschap ontwikkeld, namelijk het happen van lucht met behulp van een speciaal aangepaste zwemblaas. Helaas maakt dit de soort ook erg kwetsbaar voor stroperij. Een enorme vis die zichzelf blootgeeft is natuurlijk een ideale prooi voor stropers! Dit heeft ertoe geleid dat het aantal arapaima's sterk achteruit is gegaan en dat de soort op diverse locaties zelfs is uitgeroeid. Het voortbestaan van de soort is afhankelijk van beschermde gebieden en goed management. In gebieden waar succesvol management plaatsvindt is de bevolking overgestapt van stroperij naar natuurbescherming, wat hen op lange termijn bronnen van inkomsten biedt. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in Guyana. 

 

De roodstaartmeerval (Phractocephalus hemioliopterus)

De roodstaartmeerval is wellicht de meest kleurrijke verschijning van de Amazonewateren. Zoals de naam zegt wordt deze soort gekenmerkt door zijn knalrode staartvin, maar daarnaast zorgen de witte flanken en zwart-bruin gespikkelde bovenzijde voor zijn unieke en karakteristieke uiterlijk. De roodstaartmeerval kan een lengte bereiken van 1.5 meter en een gewicht van meer dan 50kg! De soort is voornamelijk te vinden in nabijheid van structuren, zoals bomen en takken die op de bodem liggen. De roodstaartmeerval is een graag geziene vangst voor de consumptie, wat dan ook voor achteruitgang van de soort zorgt. Ondanks dat de soort op dit moment algemener voorkomt dan de arapaima, zijn er nog geen maatregelen genomen om de achteruitgang van de roodstaartmeerval tegen te gaan. De reden hiervoor is dat er nog nauwelijks onderzoek naar de roodstaartmeerval heeft plaatsgevonden. Er is dus bijna niets bekend over de soort, waardoor ieder beetje nieuwe informatie kan zorgen dat de soort beter beschermd kan worden.

Wie zijn wij?

Wij (Maximiliaan Claus & Florian Kappen) zijn twee Master studenten in Biologie aan de universiteit van Wageningen (WUR). Onze specialisatie betreft aquatische ecologie en dan voornamelijk visonderzoek in zoetwater. Voorafgaand aan onze Master hebben wij een HBO-Bachelor behaald in de opleiding Toegepaste Biologie/Ecologie. Vanaf het begin van onze opleiding zijn wij bezig geweest met projecten in en om het water. Deze projecten hadden betrekking op het geven van ecologisch advies, het monitoren van populaties en het habitatgebruik van zeldzame en bedreigde diersoorten. Onze kennis en ervaring hebben wij niet alleen in Nederland opgedaan, zo hebben wij in het kader van onze vorige stage onderzoek verricht naar de alligator gar (Atractosteus spatula) in de staat Florida. Deze soort (zie media) lijkt qua eigenschappen erg veel op de arapaima: de alligator gar bereikt een vergelijkbaar formaat en beschikt eveneens over de eigenschap om lucht te happen. Voor meer informatie over ons onderzoek naar de alligator gar kunt u hier een kijkje nemen. Tijdens dit onderzoek hebben wij ook een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar een andere enorme vissoort, de golfsteur (Acipenser oxyrinchus desotoi). Tot slot zijn wij tussen onze Master en Bachelor werkzaam geweest als projectmedewerker bij een ecologisch adviesbureau, wat ons van extra ervaring in het werkveld heeft voorzien.

Naast onze studie zijn wij het liefst ook met onze passie voor vissen bezig. Een eigen vijver, werken op de aquariumafdeling van een dierenwinkel en natuurlijk de hengelsport. Onze passie heeft ervoor gezorgd dat wij alles over de wereld in en om het water in kaart willen brengen, begrijpen en vooral te behouden, wat dan ook tot onze studiekeuze heeft geleid. Dankzij de hengelsport waren wij voor het eerst in staat om de onderwaterwereld van dichtbij te ervaren en de anders nooit geziene schoonheden vast te houden. Ook stellen onze vangsten ons in staat om een stukje van deze ervaring met de wereld te delen. Vooral bijzondere vangsten wekken het enthousiasme op dat nodig is om begrip voor de onbekende en soms ondergewaardeerde onderwaterwereld op te brengen. Sommige vangsten bleken zelfs dusdanig bijzonder dat het nieuws erbij werd gehaald, zoals met een 103kg zware steur van Maximiliaan in Hart van Nederland. Echter zijn het niet alleen de grote vangsten die speciaal zijn, want ook de kleintjes zijn zeer belangrijk!

Het onderzoek naar de arapaima en roodstaartmeerval is voor ons veel meer dan een afstudeerproject. Het is voor ons de ultieme uitdaging binnen ons vakgebied. Al vanaf jonge leeftijd zijn wij gefascineerd door deze soorten en vanaf dat moment hebben wij ervan gedroomd om deze soorten te kunnen bewonderen. Met ons onderzoek zijn wij niet alleen in staat om onze jeugddromen te realiseren, maar ook om deze droom voor de rest van de wereld in leven te houden!

 

SPONSOR: Dierspecialist van der Vaart, Woerden --   Facebook -- La Fontaineplein 17  --  3446BX Woerden

>> Loot mee (Loting na 7 juni) bij een donatie van  15, 25 of 50 euro voor een oplopende kans op één van de kunstaaspakketten!

> Pakket 1 (Hoofdprijs!) a €51,-:

  • 2X Spro Screamin' Quatro Devil Swimbaits (S150) a ca. €20,- per stuk.
  • 1X Abu Garcia McHybrid a ca. €5,-.
  • 1X Fox Pro Shad (Hot olive) 28cm a ca. €6,-.

> Pakket 2 a €35,-:

  • 1X Spro Screamin' Quatro Devil Swimbaits (S150) a ca. €20,-.
  • 1X Abu Garcia McHybrid a ca. €5,-.
  • 1X Spro Jigheads 20gr + shad a ca. €5,-
  • 1X Jackson the trout shad a ca. €5,-

 

>> Dierspecialist van der Vaart:

Hele goede dierspeciaalzaak met een breed assortiment aan sportvis materiaal voor alle soorten! Geeft daarnaast goed advies over materiaal en sportvisserij. In de winter altijd doodaas op voorraad (voorns en sardines!). Je kunt hier ook terecht voor aquariumvissen en aquarium materiaal en allerlei andere huisdieren en huisdier-gerelateerde producten.

 

 

 

 

 

 

€ 5

Doneer 5 euro of vul hier uw eigen bedrag in!

Dankzij uw steun zijn wij een stap dichterbij het behoud van deze unieke dieren!

9 donateurs

€ 10

Hartelijk bedankt voor uw donatie!

Dankzij uw steun zijn wij een stap dichterbij het behoud van deze unieke dieren!

10 donateurs

€ 15

Loot mee

Hartelijk dank voor uw donatie! 1) U ontvangt een dankkaart met een foto van het onderzoek. 2) U loot mee voor een van de kunstaaspakketten! (Meer informatie onder het kopje "Kunstaaspakketten").

9 donateurs

€ 25

Dankkaart en uitnodiging voor de slotpresentatie

Hartelijk dank voor uw donatie! 1) U ontvangt een dankkaart met een foto van het onderzoek. 2) U wordt uitgenodigd voor de slotpresentatie van het project. 3) U loot 2x mee voor een van de kunstaaspakketten! (Meer informatie onder het kopje "Kunstaaspakketten").

9 donateurs

€ 50

Adopteer een roodstaartmeerval en ontvang updates

Hartelijk dank voor uw donatie! 1) U adopteert een roodstaartmeerval die uw naam krijgt (of een naam naar keuze)! U ontvangt hier natuurlijk ook een foto van! 2) U ontvang een dankkaart. 3) U wordt tussentijds op de hoogte gehouden over het verloop van het project 4) U loot 3x mee voor een van de kunstaaspakketten! (Meer informatie onder het kopje "Kunstaaspakketten"). 5) U wordt uitgenodigd voor de slotpresentatie van het project.

10 donateurs

€ 75

Adopteer een arapaima en ontvang updates

Hartelijk dank voor uw donatie! 1) U adopteert een arapaima die uw naam krijgt (of een naam naar keuze)! U ontvangt hier natuurlijk ook een foto van! 2) U ontvang een dankkaart. 3) U wordt tussentijds op de hoogte gehouden over het verloop van het project en 4) U loot 3x mee voor een van de kunstaaspakketten! (Meer informatie onder het kopje "Kunstaaspakketten"). 5) U wordt uitgenodigd voor de slotpresentatie van het project.

€ 100

Persoonlijk skypegesprek en tussentijdse updates

Hartelijk dank voor uw donatie! 1) U wordt tussentijds op de hoogte gehouden over het verloop van het project. 2) U ontvant een dankkaart. 3) U wordt uitgenodigd voor de slotpresentatie van het project. 4) U komt in aanmerking voor een persoonlijk Skypegesprek over de voortgang van het project.

2 donateurs

€ 175

Logo op crowdfunding site en foto op canvas

Hartelijk dank voor uw donatie! 1) Uw bedrijfs(naam) en logo worden op crowdfunding site geplaatst. 2) U ontvangt een onderzoeksfoto op canvas! (Indien gewenst). 3) U wordt uitgenodigd voor de slotpresentatie van het project.

1 donateur

€ 250

Vermelding en persoonlijk bezoek

Hartelijk dank voor uw donatie! 1) Uw (bedrijfs)naam en logo worden vermeld in de naslagvideo en het onderzoeksrapport. 2) Uw bedrijfslogo wordt op het crowdfundingplatform geplaatst. 3) U ontvangt een onderzoeksfoto op canvas! (Indien gewenst). 4) Wij komen persoonlijk de resultaten presenteren (mits in Nederland) of u kunt langskomen voor de slotpresentatie.

1 donateur

€ 500

Exclusieve vermelding en persoonlijk bezoek

Hartelijk dank voor uw donatie! 1) Uw (bedrijfs)naam en logo worden vermeld in de naslagvideo, het onderzoeksrapport en gedeelde berichten (social media). 2) Uw bedrijfslogo wordt op het crowdfundingplatform geplaatst. 3) U ontvangt een onderzoeksfoto op canvas! (Indien gewenst). 4) Wij komen persoonlijk de resultaten presenteren (mits in Nederland) of u kunt langskomen voor de slotpresentatie.

1 donateur

€ 1.000

Een eeuwige herinnering

Hartelijk dank voor uw donatie! 1) Wij overhandigen u persoonlijk een fotoalbum over het onderzoek. 2) Uw (bedrijfs)naam en het logo worden vermeld in de naslagvideo, het onderzoeksrapport en gedeelde berichten op (social) media. 3) U ontvangt een foto op canvas! (Indien gewenst). 4) Wij komen persoonlijk de resultaten presenteren (mits in Nederland) of u kunt langskomen voor de slotpresentatie.

2 donateurs