Crowdfunding voor Nature Today Go over de 25 duizend euro

04 April 2019 16:52

In ruim twee maanden tijd hebben 450 mensen en organisaties al meer dan 25 duizend euro gedoneerd voor Nature Today Go. Het is een duidelijk bewijs dat er zeer veel interesse is om toegang te krijgen tot de schat aan locatiegebonden natuurinformatie die voor elke plek beschikbaar is. Lees hier welke informatie de voorkeur heeft.

Allereerst veel dank aan iedereen die een donatie heeft gedaan in de crowdfundingactie en daarmee onze plannen voor Nature Today Go actief steunt. We waarderen zeer het vertrouwen in ons dat jullie met een donatie uitspreken. We gaan er het komende jaar hard aan werken om een zo groot mogelijk deel van de rijkdom aan locatiegebonden natuurinformatie in Nederland op te nemen. We hopen dat we in de zomer van 2020 de eerste publieke versie werkend hebben. De mensen die 50 euro of meer gedoneerd hebben krijgen uiteraard al eerder de mogelijkheid om testversies uit te proberen.

Zeer brede interesse in natuurinformatie

Iedereen die een donatie doet, mag meestemmen over welke natuurinformatie als eerste opgenomen moet worden in Nature Today Go. Bijna de helft van de donateurs heeft al de vragenlijst ingevuld. Heb je hem nog niet ingevuld, maar wil je dat wel? Kijk dan voor de link in de email die na je donatie is toegestuurd. Later volgt nog een natuurbericht met een uitgebreid overzicht van de uitkomsten, maar hieronder alvast een paar resultaten uitgelicht. Vrijwel alle onderwerpen scoren hoog tot zeer hoog. We vroegen per onderwerp een score te geven variërend van 1 (niet interessant) tot 5 (zeer interessant).

Informatie over soorten

Vogels scoren het hoogst met een zeer hoge gemiddelde score van 4,7. Maar 2% van de respondenten vond vogels niet interessant. Vlinders staan tweede met ook een zeer hoge score van 4,5. Zoogdieren staan net daaronder met een gemiddelde van 4,4. 89% van de donateurs is geïnteresseerd in informatie over hoe je de dieren en planten kunt herkennen. 

pastedGraphic.png

Mate van interesse in de verschillende soortgroepen (Bron: Nature Today)

pastedGraphic_1.png

Mate van interesse in informatie over het herkennen van dieren en planten (Bron: Nature Today)

In de grafiek hieronder staat weergegeven hoe geïnteresseerd men is in verschillende categorieën van informatie. Het zal geen verrassing zijn dat de planten die in de buurt zijn doorgegeven of informatie over welke dieren en planten je binnenkort in de buurt kunt verwachten zeer hoog scoren. Maar ook informatie over de kwaliteit van de leefomgeving en over het natuurbeheer en –beleid scoren nog ruim boven de 4. Informatie over aankomende (vrijwilligers)activiteiten en over dieren en planten die overlast kunnen veroorzaken scoren lager, maar liggen nog steeds ruim boven de 3.

 

pastedGraphic_2.png

Interesse in verschillende typen locatiegebonden natuurinformatie (Bron: Nature Today)

Informatie over kwaliteit leefomgeving

Er blijkt een zeer grote interesse in de kwaliteit van de leefomgeving en in informatie over hoe het landschap ontstaan is (geomorfologie) en veranderd is in de tijd.

pastedGraphic_3.png

Mate van interesse in informatie over kwaliteit van en veranderingen in de leefomgeving (Bron: Nature Today)

Informatie over natuurbeheer en –beleid

Onderstaande grafiek laat zien dat er ook een grote informatiebehoefte is over onderwerpen over of gerelateerd aan natuurbeheer en –beleid. Welk beheer of beleid is er gepland? Wat is het huidige beheer, wat is de natuurdoelstelling, scoren allemaal een zeer hoog gemiddelde van 4,3. Zelfs de twee laagste categorieën uit deze vraag, overzicht van de ecosysteemdiensten die de natuur aan de samenleving levert en een schatting van de waarde van natuur scoren nog ruim boven de 3. 65% geeft een 4 of 5 voor de ecosysteemdiensten en 59% geeft een 4 of 5 voor de waarde van natuur.

pastedGraphic_4.png

Mate van interesse in natuurbeheer en -beleid (Bron: Nature Today)

Natuuractiviteiten

We verwachten dat we gebruikers van Nature Today Go ook kunnen stimuleren om (nog) actiever te worden in de natuur. Uit onderstaande figuur wordt duidelijk dat veruit de meeste donateurs (zeer) geïnteresseerd zijn in informatie over allerlei natuuractiviteiten in de directe omgeving.

pastedGraphic_5.png

Mate van interesse in informatie over natuuractiviteiten in de directe omgeving (Bron: Nature Today)

Doneren (en stemmen) kan nog steeds

We hadden als doel gesteld om 25 duizend euro via crowdfunding te verkrijgen. Fantastisch dat we dat doel met hulp van honderden mensen gehaald hebben. We laten de crowdfunding-optie voorlopig open staan zodat nog steeds donaties gedaan kunnen worden. Hoe meer financiering beschikbaar komt, hoe meer natuurinformatie we gelijk vanaf het begin beschikbaar kunnen maken via Nature Today Go. We merken ook dat nog veel mensen en organisaties niet van onze plannen op de hoogte zijn, maar als ze er van horen wel zeer geïnteresseerd zijn. We willen iedereen de kans bieden om actief te helpen Nature Today Go mogelijk te maken.