We zijn er bijna…..! Maar wat is eigenlijk de waarde van toegang tot lokale natuurinformatie?

15 March 2019 14:29

Beste donateurs,

Al 419 mensen en organisaties steunen het idee om via Nature Today Go toegang te bieden tot de schat aan lokale natuurinformatie overal in Nederland. Samen hebben jullie al ruim 23 duizend euro gedoneerd! Nog 8% te gaan en dan hebben het beoogde bedrag binnengehaald. Wat is toegang tot lokale natuurinformatie (jou) waard? We leggen in dit bericht uit waarom we om donaties vragen en laten zien welke informatie jullie donateurs het interessantst vinden. 

Wat is de waarde van toegang tot lokale natuurinformatie?

De belangrijkste reden dat we iedereen in Nederland toegang tot lokale natuurinformatie willen bieden is dat we verwachten dat deze informatie (veel) meer mensen activeert om de natuur te steunen. Die steun is hard nodig want de natuur staat zwaar onder druk. Onze visie is dat als mensen zien hoe mooi, interessant, divers en belangrijk natuur in de directe omgeving is, dat natuur meer waarde krijgt en men (meer) bereid is om deze natuur te behouden en te versterken.

Er zijn een aantal redenen waarom we zo dankbaar zijn voor jullie donaties:

  1. Bouwen kost geld. Er gaat veel inhoudelijk en technisch werk zitten in het op een begrijpelijke en interessante manier organiseren, koppelen en visualiseren van de natuurinformatie. De mensen die dit gaan uitvoeren moeten ook gewoon salaris krijgen.
  2. Signaal aan financiers. De meeste kosten worden gedekt door financiers waaronder de provincies Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. De 25 duizend euro die we via de crowdfunding binnen willen halen is niet voldoende om de kosten te dekken. Echter, hoe meer mensen Nature Today Go steunen, hoe duidelijker het signaal naar de huidige en mogelijke toekomstige financiers is dat er vanuit de samenleving interesse bestaat voor deze plannen.
  3. Signaal aan eigenaars natuurinformatie. Ook diverse organisaties die de beschikking hebben over locatiegebonden natuurinformatie moeten er nog van overtuigd worden dat er een behoefte is aan deze informatie. Meer steun en inzicht in de informatiebehoefte helpt ons in de gesprekken die we met ze voeren over het hoe en waarom.
  4. Inzicht in interesse potentiële gebruiker. Om Nature Today Go langdurig in de lucht te houden en de komende jaren verder te kunnen ontwikkelen, zijn er continu inkomsten nodig. Om dit duurzaam te doen, willen we na de lancering zo min mogelijk afhankelijk zijn van subsidies. We verwachten dat mensen meer bereid zijn voor Nature Today Go te betalen als de natuurinformatie zo goed mogelijk aansluit bij hun interesse. Daarom vragen we aan iedereen die een donatie doet welke natuurinformatie hij of zij het meest interessant vindt. Zie onderaan dit bericht enkele voorlopige resultaten.
  5. Wat is het je waard? De informatie moet niet alleen interessant, maar uiteraard ook betaalbaar zijn. Er zijn geen vergelijkbare voorbeelden dus vragen we aan jullie donateurs om aan te geven welk bedrag jullie gemiddeld per datalaag per jaar bereid zijn te betalen. Tot nu toe geeft nog maar 5 procent aan niet voor de informatie te willen betalen.
  6. Natuurliefhebbers. Bezoekers van Nature Today zijn natuurliefhebbers en zijn vertrouwd met de goede kwaliteit die Nature Today en haar vele partnerorganisaties elke dag leveren. Het is niet voor niets dat 90 procent van de huidige donateurs (zeer) regelmatig Nature Today bezoekt.

Help ons het laatste beetje binnen te halen

We willen jullie als donateurs vragen je omgeving te vertellen over Nature Today Go en te laten weten dat je Nature Today Go steunt. Zo kunnen we samen proberen de laatste 8% binnen te halen.

Voorlopige resultaten enquête

pastedGraphic.png

Mate van interesse in hoofdgroepen van natuurinformatie (Bron: Nature Today)

pastedGraphic_1.png

Mate van interesse in soortgroepen (Bron: Nature Today)

 

pastedGraphic_2.png

Mate van interesse in abiotische omgeving (Bron: Nature Today)

 

 

pastedGraphic_3.png

Mate van interesse in informatie over hoe je dieren en planten die in je omgeving voorkomen kunt herkennen (Bron: Nature Today)

pastedGraphic_4.png

Mate van interesse in informatie over natuurbeheer en -beleid in de directe omgeving (Bron: Nature Today)

pastedGraphic_5.png

Mate van interesse in informatie over de waarde van natuur in de directe omgeving (Bron: Nature Today)