Streefbedrag behaald

Bestuiving van lupine: kunnen we vegaburgers nog duurzamer maken door hommels te beschermen?

113% bereikt

€ 17.000 Opgehaald
€ 15.000 Ons doel

Mede dankzij Ekoplaza is het streefbedrag bereikt en kunnen we het project verbeteren. Je kan nog steeds helpen!

Momenteel experimenteren enkele Nederlandse producenten met het gebruik van lokaal geproduceerde lupine als basis voor de productie van vleesvervangers. Door lupine te gebruiken in plaats van geïmporteerde soja wordt de ecologische voetafdruk van vegetarische burgers aanzienlijk verminderd! Helaas is de opbrengst in Nederland nog onvoorspelbaar en variabel in kwaliteit, waarschijnlijk speelt een gebrek aan geschikte bestuivers hierin een grote rol.

Hoe werkt de bestuiving van lupine?

Bloemen van planten zijn al miljoenen jaren geëvolueerd om de vorm, kleur en grootte te ontwikkelen die juist die bestuivers aantrekken die een optimale overdracht van stuifmeel leveren. Een ingenieus systeem zorgt voor de juiste bestuiving van lupine: Bestuivers duwen met behulp van hun gewicht de landingsplaats (kiel) van de bloem naar beneden waardoor er stuifmeel op hun buik terecht komt, zoals je ook in de video kunt zien. Bij de volgende bloem kan dat stuifmeel dan op de stamper terecht komen. Lupine is daardoor wel sterk afhankelijk van de juiste bestuiver, met name hommels, die groot genoeg zijn om de kiel naar beneden te duwen. De bestuiving van lupine gebeurt nu echter nog door het plaatsen van kasten met honingbijen. In tegenstelling tot hommels zijn honingbijen te licht om de lupine optimaal te kunnen bestuiven. Hierdoor is tot op heden de opbrengst onvoorspelbaar en de kwaliteit van de lupinezaden vaak variabel, wat de verwerking tot voedingsproducten belemmert.

Wie ben ik?

Ik ben Thijs Fijen en ik wil graag onderzoeken hoe de teelt van lupine, de Nederlandse ‘soja’, rendabeler en duurzamer kan worden gemaakt door specifiek de rol van hommels te onderzoeken. Een belangrijke drijfveer voor mij is dat ik graag naar mogelijkheden zoek om landbouw en behoud van biodiversiteit dichter bij elkaar te brengen. In mijn promotieonderzoek hou ik me daar veel mee bezig, en onlangs heb ik voor mijn inzet de ‘Zilveren Parnassia’ mogen ontvangen. Dit project is voor mij extra bijzonder: belangrijke bestuivers van lupine zijn namelijk hommels, waaronder de in Nederland uitgestorven Grote Tuinhommel (Bombus ruderatus). Hommels hebben hebben het erg moeilijk heeft en kunnen gebaat zijn bij meer lupine. Als er meer en betere kwaliteit lupine wordt verbouwd, kunnen zowel boeren als de hommels hier van profiteren. Een echte win-win situatie dus!


Hier ben ik bezig met mijn veldwerk in Italië. Daar volg ik populaties van wilde bestuivers door het jaar heen om te zien waar de bestuivers zijn voordat de gewassen bloeien, zodat we die gebieden beter kunnen beschermen.

Oke, maar wat ga je doen?

Als eerste stap wil ik aantonen dat de bestuiving door de hommels de zaadopbrengst en de zaadkwaliteit van lupine inderdaad verhoogt. Dit zal ik bepalen voor verschillende lupine-rassen, zodat dit onderzoek ook meteen kan zorgen voor een betere veredeling van lupine gericht op vergroten van de opbrengst. Tegelijkertijd kunnen we dan het belang van het aantrekken en beschermen van hommels rondom akkers aantonen.

Doe mee en draag bij aan duurzame teelt van lupine en de bescherming van hommels!

De verdubbelaar

Afgelopen week heb ik het geweldige nieuws te horen gekregen dat een sponsor elke donatie, ook die al zijn gegeven, verdubbelt! Dat is waanzinnig mooi! Zie ook het nieuwsbericht.

Doneer nu

Ekoplaza sponsort het project - Streefbedrag bereikt

21/11/2018 | 09:13 uur

De afgelopen week is het hard gegaan: een mooi aantal donaties en een sponsoring van Ekoplaza heeft er voor gezorgd dat het streefbedrag is gehaald! Ekoplaza heeft een aantal kernthema's waar ze actief hun beleid op aanpassen. Plastic soup proof is daar een voorbeeld van, maar ook Biodiversiteit & Klimaat, en Lokaal & van dichtbij. Die thema's sluiten ontzettend goed aan bij dit project, en ik ben dan ook trots dat we Ekoplaza als sponsor mogen opnemen in het project.  Zoals gezegd, hiermee is het streefbedrag ook bereikt. 15.000€ aan goedwillende donaties, en daar werd ik een beetje stil van. Wat ontzettend gaaf dat het met jullie hulp is gelukt. Ik ga niet stil zitten, want ik ben vollop bezig met kwaliteitsverbetering van de proefopzet. Zo heb ik contact met (en toezeggingen van) zaadbedrijven die hun lupinerassen beschikbaar stellen, en probeer ik zo veel mogelijk locaties te regelen waar we onze proefplanten kunnen plaatsen. Ik ben al redelijk tevreden met de proefopzet, maar het zou nog net wat beter kunnen. De sponsoring van Ekoplaza helpt hier enorm bij, en verdere donaties zullen ook voor deze kwaliteitsverbetering ingezet worden, zoals het vergroten van de aantallen proefvelden.

Crowdfunding in Wageningen World

22/09/2018 | 11:00 uur

Deze week heeft er een twee-paginabreed interview met mij in Wageningen World gestaan over de crowdfundingsactie. Wageningen World is het driemaandelijkse tijdschrift dat gestuurd word naar alle allumni en relaties van de WUR. Het interview geeft een heel mooi inkijkje in het belang van het onderzoek en waarom we nou zouden moeten investeren in lupine. Het artikel is ook gratis online te bekijken via deze link. Het is ook een erg leuk artikel om te delen met vrienden, kennissen en collega's!

Thijs Fijen

thijs.fijen@wur.nl

0317485283

Lupine is een fantastische plant, en ook als gewas heeft het een groot potentieel. In Nederland zijn er drie soorten lupine die geschikt zijn als gewas: blauwe lupine (Lupinus angustifolius), witte lupine (Lupinus albus) en gele lupine (Lupinus luteus). De namen verwijzen naar de kleur van de bloemen, maar het is verwarrend dat blauwe lupine wel eens witte bloemen kan hebben en witte lupine ook blauwe bloemen kan hebben. Het beste is dan ook om naar de vorm van de bladeren te kijken. De lupines die in Nederland geteeld worden komen van oorsprong uit het Mediterrane gebied.

De lupines zijn vlinderbloemigen (Fabaceae). Zoals de meeste vlinderbloemigen zijn lupines in staat om een samenwerking met bacteriën aan te gaan die stikstof uit de lucht kunnen vastleggen voor de plant. Door deze symbiose met nitrificerende bacteriën hebben ze veel minder bemesting nodig dan andere planten, een groot voordeel!

Bestuivers komen voor twee dingen naar bloemen: nectar en stuifmeel. Nectar is voor hun levensonderhoud, de suiker waarop ze kunnen vliegen; stuifmeel is het voedsel voor het nageslacht. Lupine is echter bijzonder: ze produceert geen of heel weinig nectar! Bestuivers die lupine bezoeken komen dus vooral voor het stuifmeel. Je kan je voorstellen dat een groot veld vol met stuifmeel van lupine voor een groot nageslacht kan zorgen. 

Kies een bedrag

€ 10

Dankjewel!

Dank! Je ontvangt een ansichtkaart met een cartoon over bijen.

14 donateurs

€ 25

Een lupineplant

Dankjewel! Hiermee sponsor je één lupineplant in deze studie! Je ontvangt als dank een ansichtkaart met een cartoon over bijen.

8 donateurs

€ 50

Verzorging van de planten tijdens de proef

Hartelijk dank! Je helpt hiermee de planten genoeg water te geven en te verzorgen tijdens de proef! Als dank krijg je een zakje lupinezaad van het ‘beste ras’.

23 donateurs

€ 100

Bacteriën voor de stikstofbinding

Dank voor je steun! Hiermee sponsor je de aankoop van de bacteriën die lupine nodig heeft om extra stikstof te kunnen binden! Je bent hierbij van harte uitgenodigd voor de open dag in het lupine-experiment.

16 donateurs

€ 150

Huur van het proefveld

Dank voor je bijdrage, heel fijn! Je maakt het mede mogelijk om het veld te huren! Je bent hierbij van harte uitgenodigd voor de open dag in het lupine-experiment en je ontvangt een zakje lupinezaad van het ‘beste ras’.

2 donateurs

€ 250

Een extra variëteit lupine in het onderzoek

Super! Hiermee sponsor je het onderzoek naar een extra lupine-ras. Je ontvangt een fantastisch kookboek over koken met lupine! Je krijgt tevens een uitnodiging voor de open dag in het lupine-experiment.

3 donateurs

€ 500

Twee extra variëteiten lupine in het onderzoek

Super! Hiermee sponsor je het onderzoek naar twee extra lupine-rassen. Je ontvangt een fantastisch kookboek over koken met lupine! Je krijgt tevens een uitnodiging voor de ‘open dag’ in het lupine-experiment en je ontvangt een zakje lupinezaad van het beste ras..

4 donateurs

€ 1.000

Veldwerk van het experiment

Heel erg bedankt voor je bijdrage! Hiermee maak je het veldwerk mogelijk. Je krijgt een persoonlijke ‘Meet & Greet’ met Thijs Fijen bij het experiment, of een lezing op locatie!

€ 2.500

Analyses van de resultaten

Heel erg bedankt voor je bijdrage! Met deze bijdrage maak je het mogelijk om de resultaten te analyseren. Je krijgt een persoonlijke ‘Meet & Greet’ met Professor David Kleijn en Thijs Fijen bij het experiment, of een lezing op locatie!