Het eindresultaat: de tweede plaats!

05 December 2016 16:35

Geachte donateur,

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw donatie! Zonder uw hulp zouden we niet zover zijn gekomen. Wij zijn als tweede geëindigd van alle overgraduate[i] teams! Een ontzettend goed resultaat waar we erg trots op zijn.

Hoewel er erg veel goede projecten waren, blonken wij uit omdat ons project op alle punten samengenomen goed was. Een van de juryleden zei bijvoorbeeld ‘A really great project! A beautiful integration of Human Practices[ii] work, modeling and synthetic biology. And I really like your wiki!’ De veelzijdigheid van ons project blijkt ook uit de nominaties die wij hebben gekregen. Ons project is genomineerd voor: beste food & nutrition[iii] project, beste website, beste poster, best geïntegreerde human practices, beste wetenschappelijke model, en tenslotte beste toegepaste ontwerp van een project. Dit zijn zes(!) nominaties bovenop de overkoepelende tweede plaats.

Ons project bestond uit drie onderdelen. Allereerst specificiteit: ons doel was om een bacterie in staat te stellen de Varroa mijt te bestrijden met een specifiek toxine. Ten tweede regulatie: de bacterie moet dit toxine alleen produceren onder de juiste omstandigheden. Dit wil zeggen dat de bacterie pas actief wordt wanneer de Varroa mijt aanwezig is én er genoeg bacteriën zijn om de mijt te bestrijden. Het laatste onderdeel is veiligheid. Om ervoor te zorgen dat de bacterie niet levend uit de bijenkorf kan ontsnappen hebben wij aan twee veiligheidsmechanismen gewerkt.

Voor de geïnteresseerden hebben we een uitleg met meer diepgang gegeven in de bijlage. Sommige van deze deelprojecten zullen worden voortgezet, maar welke precies is nog onduidelijk. Een aantal teamleden gaan onderzoeken of een startup in het verschiet ligt.

Met onze poging tot een nieuwe Varroa bestrijdingsmethode hebben we bijensterfte enorm onder de aandacht gebracht. Tijdens de finalisten presentaties hebben wij meer dan 3.000(!) mensen voor 20 minuten geboeid met onze presentatie over het redden van de honingbij.

Voor ons, studenten, was iGEM een geweldige en leerzame ervaring. Nog nooit in onze studies hadden we zo veel vrijheid, verantwoordelijkheid, teamwork, stress en uiteindelijk voldoening. Het werken in één team was vaak moeilijk, maar bleek zeer de moeite waard. In de laatste weken van de competitie was er een onvoorstelbare hoeveelheid energie in het team, juist toen we als individuen op onze laatste benen liepen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de website van dit niveau is, en dat we in Boston nog zo hard konden werken aan het voorbereiden van de poster, presentatie en het onder de aandacht brengen van ons project.

Mocht u meer willen weten over onze resultaten, ervaringen, modelleerwerk, wetenschappelijke achtergrond, enzovoort, bezoek dan onze website: http://2016.igem.org/Team:Wageningen_UR. U kunt ons ook altijd mailen naar igem.wageningen@gmail.com (of naar tmswartjes@gmail.com).

 

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw hulp!

Met vriendelijke groet,

iGEM wageningen team 2016

 

[i] Overgraduate teams zijn teams waarin ten minste één teamlid zijn bachelor opleiding heeft afgerond. Verder waren er undergraduate- (slechts bachelor studenten) en highshool teams.

[ii] Human Practices is de term die iGEM gebruikt voor het belichten van de maatschappelijke aspecten die een rol spelen in projecten.

[iii] Omdat ons project zich richt op sterfte van de honingbij, en vanwege het belang van bijen voor onze voedselvoorziening, viel ons project onder track food & nutrition.