Herstel de biodiversiteit: verbind natuurgebieden in Zuid-Limburg

91% Bereikt

€ 55.130 Opgehaald
€ 60.000 Ons doel

De Nederlandse natuur is versnipperd: afgeschermde Natura2000-gebieden en stukjes bos of grasland, heide of moeras, ingebakerd tussen woonwijken en intensieve landbouw. Door die versnippering kunnen dieren zich niet vrijelijk bewegen en kunnen planten niet groeien op plekken waar ze dat van nature zouden doen. Planten- en diersoorten komen hierdoor steeds minder voor in deze gebieden omdat ze zich niet meer goed kunnen voortplanten, en sterven uiteindelijk lokaal uit. Dat is ernstig, want biodiversiteit staat aan de basis van bijvoorbeeld ons voedsel, een schone lucht en een goede kwaliteit van de bodem. En een slechte bodemkwaliteit en intensieve landbouw zorgen ervoor dat de grond het water niet kan vasthouden bij hevige regenval, waardoor overstromingen ontstaan, zoals in 2021 in Zuid-Limburg.

Onze oplossing

Wij dachten: dat kan anders, en kwamen met een mogelijke oplossing. In het Zuid-Limburgse heuvelland herstellen en verbeteren we kleine verbindingszones tussen natuurgebieden, waardoor we van losse stukjes natuur een grootschalig natuurgebied maken. Dit kunnen bijvoorbeeld wegbermen, hagen of graften zijn (beplante steilranden in het landschap), die werken als een soort stapstenen voor verschillende planten en dieren. Dit doen we niet alleen: we werken samen met diverse lokale partijen, zoals gemeentes, waterschappen, boeren, particulieren en natuurorganisaties. En met succes: onze eerste stappen in het gebied hebben er al toe geleid dat de boshommel is teruggekeerd, een soort die al enkele decennia niet meer in Nederland voorkwam!  

Vergeet niet de video bovenaan deze pagina te bekijken waarin de onderzoekers je meer vertellen over het project.

Het grotere plaatje

De kalkrijke grond van het heuvelland laat relatief snel effect zien van de initiatieven, waardoor het een goede uitgangssituatie maakt om te kijken welke maatregelen werken. Uiteindelijk hopen we eenzelfde aanpak in veel meer gebieden in Nederland te kunnen toepassen.

Bovendien leven er in het heuvelland veel soorten die niet of nauwelijks in Nederland voorkomen! Een belangrijk gebied dus om te beschermen.

Dit is wat we van je vragen

Het nemen van al deze maatregelen kost geld. Omdat we ons richten op ‘loze’ stukjes grond, zoals wegbermen, is hier vaak geen subsidie voor vanuit de overheid.

Help jij ons om een volgende kleine verbinding te realiseren en daarmee weer een groot natuurgebied te creëren en bijzondere soorten in Zuid-Limburg weer een kans te geven?

Dit is wat je steunt

Onze volgende verbindingszone bevindt zich waarschijnlijk boven op de Keutenberg. Voor fans van wielrennen is deze berg wellicht geen onbekende: de Amstel Gold Race loopt hier jaarlijks overheen. Langs de rand van een akker mogen wij een biodiverse strook aanleggen, die we vervolgens zullen monitoren om te kijken welke planten- en diersoorten daar terugkeren en wat de veranderingen zijn in de bodemkwaliteit. En jij kunt ons dit helpen waar te maken! Wat zou het mooi zijn als project een voorbeeld en aanjager voor de rest van Nederland kan zijn.

Doneer nu

Dit project is een initiatief van David Kleijn en Philippine Vergeer, hoogleraar respectievelijk universitair hoofddocent Plantenecologie en Natuurbeheer aan Wageningen University & Research (WUR).

Bij WUR werken we hard aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van nu, zoals voedselzekerheid, biodiversiteitsverlies en klimaatverandering.

Dankzij de financiële steun van donateurs van het University Fund Wageningen kan WUR extra projecten aanjagen, die via reguliere financiering niet mogelijk zijn. Denk hierbij aan talentontwikkeling van studenten, baanbrekende onderzoeksprojecten en het stimuleren van ondernemerschap. Zo vergroten en versnellen we samen met onze WUR community onze impact.

 

Kies een bedrag

€ 10

Zaaier

Bedankt voor je bijdrage aan biodiversiteitsherstel in Zuid-Limburg!

23 donateurs

€ 25

Groeier

Bedankt voor je bijdrage aan biodiversiteitsherstel in Zuid-Limburg! Als dank ontvang je een speciaal ontworpen illustratie van het Geuldal (PDF), waar het project wordt uitgevoerd.

9 donateurs

€ 50 Aanrader

Bloeier

Bedankt voor je bijdrage aan biodiversiteitsherstel in Zuid-Limburg! Als dank ontvang je een setje ansichtkaarten met speciaal ontworpen illustraties van het Geuldal waar het project wordt uitgevoerd.

8 donateurs

€ 75

Verbinder

Bedankt voor je bijdrage aan biodiversiteitsherstel in Zuid-Limburg! Als dank ontvang je twee setjes speciaal ontworpen ansichtkaarten van het Geuldal waar het project wordt uitgevoerd.

1 donateur

€ 100

Bestuiver

Bedankt voor je bijdrage aan biodiversiteitsherstel in Zuid-Limburg! Als dank ontvang je een speciaal ontworpen illustratie (in een passe partout) van het Geuldal waar het project wordt uitgevoerd.

4 donateurs

€ 250

Aanjager

Bedankt voor je bijdrage aan biodiversiteitsherstel in Zuid-Limburg! Als dank ontvang je een speciaal ontworpen setje ansichtkaarten van het Geuldal waar het project wordt uitgevoerd en mag je deelnemen aan een online mini masterclass gegeven door de onderzoekers.

€ 500

Hersteller

Bedankt voor je bijdrage aan biodiversiteitsherstel in Zuid-Limburg! Als dank mag je deelnemen aan een exclusieve mini masterclass op locatie in het Geuldal, gegeven door de onderzoekers én ontvang je na afloop een aandenken!

2 donateurs

€ 1.000

Beschermer

Bedankt voor je bijdrage aan biodiversiteitsherstel in Zuid-Limburg! Als dank mag je deelnemen aan een exclusief georganiseerd programma op een bijzondere locatie in het Geuldal.

Anders

Ik wil zelf een bedrag bepalen