Draag bij aan biodiversiteitsherstel in Zuid-Limburg!

22% Conseguido

11.065 € recaudados
50.000 € Nuestro objetivo

Helpt u het tij van biodiversiteitsverlies te keren? Steun biodiversiteitsherstel in Nederland. Help het Geuldal in Zuid-Limburg diverser en weerbaarder te worden.

Waarom biodiversiteitsherstel?

Biodiversiteit is een veelomvattend begrip: het gaat over alle verschillende levensvormen op aarde: alle soorten in onze weilanden, de Afrikaanse savanne of de Amazone, in de bodem en de lucht. En ook over jou als mens natuurlijk. Biodiversiteit is essentieel voor ons allemaal. Wilde soorten planten en dieren zijn fascinerend en inspirerend. Biodiversiteit staat daarnaast aan de basis van bijvoorbeeld ons voedsel, een schone lucht en een goede kwaliteit van de bodem. Biodiversiteit en natuur zorgen ook voor ons welzijn: groen doet ons goed. Eigenlijk heeft vrijwel alles wat we eten, gebruiken als bouwmaterialen, en nodig hebben voor medicijnen en industriële grondstoffen linksom of rechtsom met biodiversiteit te maken.

Ondanks dat biodiversiteit zo essentieel is, staat deze enorm onder druk. Ontbossing, verstedelijking, industrialisering, vervuiling en klimaatverandering dragen allemaal bij aan een alarmerend verlies van het aantal soorten op aarde. Ons bestaan als mens staat op het spel en er is geen tijd te verliezen om dit verlies te stoppen en om te buigen.

Dat is een enorme opgave. Maar het begint allemaal lokaal. Bijvoorbeeld tussen de heuvels van het Geuldal, in Zuid-Limburg.

Wat doen we in Zuid-Limburg?

In het Geuldal bedachten WUR-onderzoekers Philippine Vergeer en David Kleijn samen met allerlei lokale instanties en boeren kleine, praktische ingrepen om de biodiversiteit te verbeteren en het agrarisch gebied te verweven met de natuur. Zo wordt het landschap deels teruggebracht naar hoe het vroeger was: graslanden met veel diverse soorten grassen en bloemen, gescheiden van elkaar door hagen en hele kleine richelvormige verhogingen begroeid met struiken (graften) - groene aders door het landschap die het agrarisch gebied verbinden met natuurgebieden. Sommige plekken worden opnieuw nutriëntenarm gemaakt (verschraald). Zo ontstaat er weer leefruimte voor zeldzame planten en dieren die in dit landschap tot bloei kunnen komen, en kan het landschap in deze nieuwe vorm beter tegen extreme neerslag of droogte. 

Een deel van deze zeldzame soorten, die oorspronkelijk in het gebied thuishoorden, worden daarna weer teruggeplaatst. Onze WUR-onderzoekers kijken vervolgens of deze soorten (en eventueel oude gasten) het goed doen op deze plek, door te kijken naar zowel de aantallen als de genetische variatie.

Met dit project wordt de biodiversiteit in het Zuid-Limburgse heuvelland sterk verhoogd en langdurig beschermd. Bent u natuurliefhebber of een liefhebber van cultuurlandschappen, dan kunt u dit unieke landschap met bijzondere planten- en diersoorten straks ook van dichtbij ervaren. 

Helpt u het tij van biodiversiteitsverlies te keren? Steun dan biodiversiteitsherstel in het Geuldal. 

Dona ahora