Over ons


Dit crowdfunding platform is een initiatief van het Universiteitsfonds Wageningen. Het fonds is in 1951 opgericht en zet zich in voor het versterken en verbreden van onderwijs en onderzoek aan Wageningen University. Het Universiteitsfonds Wageningen is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Als sinds het ontstaan van Wageningen University & Research worden onze medewerkers en studenten gedreven door de wens om van betekenis te zijn. Dat is wat Wageningers inspireert: ‘Science for Impact’. Wij dragen bij aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken zoals het wereldvoedselvraagstuk, de klimaatverandering, de ontwikkeling naar een circulaire economie, het behoud van natuur en biodiversiteit en het verminderen van armoede.

Met uw bijdrage steunt u een project dat u zelf belangrijk vindt en draagt u bij aan de oplossingen voor een aantal essentiële uitdagingen in onze maatschappij. Het verbeteren van de kwaliteit van leven staat in ‘Wageningen’ altijd centraal.